Horeka AS

Postboks 14

Delivery: Lyseveien 16

Sundvollen Næringspark

3531 KROKKLEIVA

Norway


E-post: post@horeka.no

Telefon: 32 16 20 00

Faks: 32 16 20 01

Org.Nr.: 890251102

Web: www.horeka.no