27 Buffet/GN RAK 
      (1-36) av 38
BUFFET STABLEBAR  FAT 18 CM
BUFFET STABLEBAR FAT 18 CM
BUFFET BOLLE 26 cm
BUFFET BOLLE 26 cm
BUFFET OVALT FAT 24 cm
BUFFET OVALT FAT 24 cm
BUFFET REKTANGULÆR FAT 30 cm
BUFFET REKTANGULÆR FAT 30 cm
BUFFET Firk. FAT 22 cm
BUFFET Firk. FAT 22 cm
BUFFET Firk. FAT 28 cm
BUFFET Firk. FAT 28 cm
BUFFET GASTRONORM REKT. 2/4   53,x16,2x2,2 CM
BUFFET GASTRONORM REKT. 2/4 53,x16,2x2,2 CM
Gastronorm 1/3-65 Buffet
Gastronorm 1/3-65 Buffet
BUFFET OVALT FAT 25 x 18 x 5 cm
BUFFET OVALT FAT 25 x 18 x 5 cm
BUFFET OVALT FAT 28 x 19 x 5 cm
BUFFET OVALT FAT 28 x 19 x 5 cm
BUFFET HALVRUNDT FAT GN  39x19,5x2,2 CM
BUFFET HALVRUNDT FAT GN 39x19,5x2,2 CM
B.Concept fat ytterring 51x30cm
B.Concept fat ytterring 51x30cm
BUFFET Angular BOLLE Ø-22 x 9 cm 65cl.
BUFFET Angular BOLLE Ø-22 x 9 cm 65cl.
BUFFET B.CONCEPT TALL. SORT 29,6x24,5 CM
BUFFET B.CONCEPT TALL. SORT 29,6x24,5 CM
BUFFET Firk. BOLLE 21 x 21 cm
BUFFET Firk. BOLLE 21 x 21 cm
BUFFET Firk. BOLLE 23 x 23 cm
BUFFET Firk. BOLLE 23 x 23 cm
BUFFET Firk. BOLLE 25 x 25 cm
BUFFET Firk. BOLLE 25 x 25 cm
BUFFET 1/2-65mm Gastronorm Rekt. 33,5 x 26 x 6,5 cm
BUFFET 1/2-65mm Gastronorm Rekt. 33,5 x 26 x 6,5 cm
BUFFET GASTRONORM 1/2  32,5x26,5x2,2CM
BUFFET GASTRONORM 1/2 32,5x26,5x2,2CM
BUFFET B.CONCEPT TALL. SORT 51x27,6 CM
BUFFET B.CONCEPT TALL. SORT 51x27,6 CM
BUFFET Angular BOLLE 29 x 29 x 14 cm
BUFFET Angular BOLLE 29 x 29 x 14 cm
BUFFET OVALT FAT 30 X 14 X 57 CM
BUFFET OVALT FAT 30 X 14 X 57 CM
BUFFET OVALT FAT 30x20x5CM
BUFFET OVALT FAT 30x20x5CM
B.Concept Fat innerring 30x25,5cm
B.Concept Fat innerring 30x25,5cm
BUFFET SALAT BOLLE XXL 31 x 17 cm / 590 cl
BUFFET SALAT BOLLE XXL 31 x 17 cm / 590 cl
BUFFET GASTRONORM 1/3 32,5x16,2x2,2 CM
BUFFET GASTRONORM 1/3 32,5x16,2x2,2 CM
BUFFET GASTRONORM 2/3  32,5x35,4x6,5 CM
BUFFET GASTRONORM 2/3 32,5x35,4x6,5 CM
BUFFET 1/1 fat Gastronorm Rekt. Flat 53.5 x 33.5 x 2,75 cm
BUFFET 1/1 fat Gastronorm Rekt. Flat 53.5 x 33.5 x 2,75 cm
BUFFET 1/1-65 Gastronorm Rekt. 53,5 x 32,5 x 7 cm
BUFFET 1/1-65 Gastronorm Rekt. 53,5 x 32,5 x 7 cm
BUFFET GASTRONORM 2/3  32,5x35,4x2,2 CM
BUFFET GASTRONORM 2/3 32,5x35,4x2,2 CM
BUFFET BOLLE 36 x 4 cm
BUFFET BOLLE 36 x 4 cm
BUFFET Gastronorm Rund 39 x 5.2 cm
BUFFET Gastronorm Rund 39 x 5.2 cm
BUFFET HALVRUNDT FAT GN  39x19,5x6,5 CM
BUFFET HALVRUNDT FAT GN 39x19,5x6,5 CM
BUFFET REKTANGULÆRT BRETT 41 X 30 CM
BUFFET REKTANGULÆRT BRETT 41 X 30 CM
BUFFET BOLLE 46 x 4 cm
BUFFET BOLLE 46 x 4 cm
Rektangulært fat 24x52cm
Rektangulært fat 24x52cm
27 Buffet/GN RAK 
      (1-36) av 38